fb_icon_02

Alkoholproblematik: Beroende/Missbruk

Alkoholmissbruk

Missbruk är en mer tillfällig överkonsumtion än vid beroende, men leder ändå till problem. Följande är tecken på att du missbrukar alkohol.

 • Du dricker ofta alkohol även i riskfyllda situationer (t.ex. då du ska köra bil)
 • Du har fått upprepade klagomål från anhöriga på ditt beteende, men fortsätter trots det att dricka på samma sätt som tidigare.
 • Du har flera gånger fått klagomål från arbetet på dina prestationer men fortsätter trots det att dricka på samma sätt som tidigare.
 • Dina sociala relationer har försämrats till följd av drickandet.
 • Du har flera gånger haft problem med rättvisan i samband med berusning.

En tumregel är att en frisk, vuxen, normalviktig man som dricker alkohol motsvarande 11-18 standardglas per vecka är i riskzonen för beroendeutveckling och organskador. Konsumtion över denna mängd är skadlig konsumtion.
Man kan enkelt räkna ut konsumtionsmängden om man utgår från följande standardmått: Hur vet man om man dricker för mycket? I tidningar kan man ibland läsa om olika ”varningssignaler”, till exempel att man ofta dricker ensam, ofta blir berusad eller att man måste dricka för att koppla av, sova eller träffa människor. Visst ligger det något i detta men det är ändå ganska ofullständiga beskrivningar. De anger till exempel inte om man är riskbrukare och skulle tjäna på att minska sitt drickande eller om man är alkoholberoende och skulle behöva sluta dricka helt. Ordet riskbruk är ingen vedertagen diagnos men används numera av många. Med riskbruk menas att alkoholkonsumtionen ligger över de gränser som kan uppfattas som oskadliga.

Alkoholberoende

Följande är tecken på alkoholberoende.

 • Tydlig och bestående alkoholtolerans har uppkommit.
 • Du blir abstinent när du dricker som du brukar eller försöker hålla upp. Du tar eventuellt också återställare eller använder lugnande tabletter mot abstinensen.
 • När du börjar dricka kan du inte sätta stopp och/eller du dricker ofta mer än du tänkt dig.
 • Trots att du vill kunna kontrollera din konsumtion och kanske även försökt (t.ex. vita veckor) så klarar du det inte.
 • Alkoholbruket och dess konsekvenser (t.ex. bakrus) tar mycket av din tid.
 • Alkoholen spelar allt större roll i ditt liv och du har svårt att avstå även till vardags. Dina tankar kretsar kring alkohol och att dricka ersätter tidigare intressen. Du har klara problem med att sköta arbetet. Dina relationer till anhöriga och vänner försämras på grund av alkoholen.
 • Du dricker, trots att du vet att du mår dåligt av det. Du har kanske tydliga sjukdomssymtom som kan bero på eller förvärras av alkohol (exempelvis leverpåverkan och magsår) men dricker ändå.
1 stor folköl (50 cl) 1 standardglas
1 stor starköl (50 cl) 1,5 standardglas
1 glas vin (15 cl) 1 standardglas
1 flaska vin 5 standardglas
1 snaps starksprit (4 cl) 1 standardglas
1 kvarts flaska starksprit 9 standardglas

Exempel: En stor folköl eller ett glas vin per dag motsvarar 7 standardglas i veckan, medan 2 stora folköl eller 2 glas vin dagligen blir 14 standardglas i veckan.
Vid alkoholberoende sker förbättring genom helnykterhet medan vid risk- och missbruk sker förbättring antingen genom minskat drickande eller helnykterhet, utifrån personens eget v