fb_icon_02

Riskbruk

Riskbruk innebär att en person har problem med alkoholen.
Han/hon dricker för ofta och för mycket när han/hon dricker
men personen ifråga har ännu inte utvecklat ett beroende eller ett missbruk.
Med andra ord är chanserna för att kunna ändra sitt förhållningssätt till alkohol mycket goda.

Detta innebär också att det gamla svart eller vitt synsättet är på väg att omvärderas. I detta ingår också att det gamla fördömande sättet att se på människor med alkoholproblem håller på att mjukas upp.
Kanske är det också dags att omvärdera tolvstegsmetoden och AA-tankarna.
Det är givetvis ingen tvekan om att AA-rörelsen och tolvstegsmetoden hjälpt massor av människor att komma ur sitt beroende och missbruk av alkohol.

Riskbrukare

När det gäller kategorin riskbrukare så är jag säker på att det inte är så många som blivit hjälpta av deras tankar och metoder.
Jag skulle tro att det snarare är tvärtom. Hos denna kategori finns det nog svårigheter att identifiera sig med deras tankar om att alkoholen är den stora fienden.
Det handlar istället om att bli vän med alkoholen. Det är alltid enklare att umgås med en god vän istället för någon som man uppfattar som en fiende.
Om alkoholen är din fiende, den som förstör för dig, den som upptar mycket av din tid och dina tankar är det förståligt om ditt drickande blir aggressivt och destruktivt.

Det är i sammanhanget viktigt att på peka att när man talar om riskbrukare så talar man om personer som fortfarande har ett fungerande liv,
både socialt och arbetsmässigt. Riskbrukstanken bygger på att personen ifråga är intresserad av att ta ett eget ansvar för sitt liv
och visa för sig själv och andra att han bestämt sig för att ändra sitt förhållningssätt till alkoholen så att han kan umgås med alkohol på ett sätt som de flesta människor kan.