fb_icon_02

Ulf Jonsson – kort bakgrund

ulf alkoholproblem

De senaste nio åren har jag arbetat med människor som mår dåligt. Det har oftast handlat om ett riskbruk, ett missbruk eller ett beroende av något slag.

Om det finns någon gemensam nämnare bland dessa människor så är det att de har saknat någon som lyssnar eller som har haft tid att lyssna. Jag är idag säker på att nyckeln till att hjälpa människor med den här typen av problem är att lyssna. Att det finns någon som tar sig tid att lyssna, och att denna någon har tillgång till de verktyg som behövs. Jag fick mina verktyg under tre års studier på Svenska Jellinekinstitutet och blev diplomerad Motivatör 1999 för att sedan följa upp det och bli diplomerad Beroendeterapeut 2001.

Under min studietid arbetade jag på olika härbärgen för hemlösa i Malmö. Efter min examen arbetade jag som alkohol- och drogterapeut på Malmö Stadsmission. Efter det arbetade jag med en utredning åt Röda Korset och Lunds kommun angående de hemlösas situation och vad som kunde göras för att förbättra den. Jag har även arbetat på en privat öppenvårdsmottagning i Lund.
Till slut så tyckte jag att det var dags att stå på egna ben och startade min egen firma: Decidir, hösten 2004. Bland mina klienter idag finns det både privatklienter och klienter som kommer via kommuner och företag. Jag har även handledningsuppdrag åt bl.a. Röda Korset plus att jag anlitas som ”igångsättare” av självhjälpsgrupper.