Välkommen till Decidir

Terapeut Ulf Jonsson i Skåne

Ulf Jonsson
Dipl. Motivatör 1999
Dipl. Beroendeterapeut 2001
Diplomerad från Svenska Jellinekinstitutet

”Decidir” betyder ”att bestämma sig”. För mig handlar det om att man måste bestämma sig för att må bra. Att man bestämmer sig för att inte vara rädd längre. Att man bestämmer sig för att leva ett liv med kvalitet, livskvalitet. Genom stödsamtal och motivationssamtal, kan jag hjälpa dig att bli den du vill vara. Dig själv.